Składowanie substancji chemicznych

Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane tylko w kontrolowanych warunkach i w taki sposób, żeby nie wydostały się z pojemników, w których są przechowywane. Wszystkie niebezpieczne substancje powinny być pod stałym dozorem, ażeby nie stanowiły zagrożenia. Magazyn chemiczny jest miejscem, w którym przechowywane są rozmaite chemikalia.

W takich magazynach panują warunki potrzebne do zabezpieczenia chemikaliów na tyle, żeby się nie wydostały i żeby nie zagrażały ludziom, zwierzętom czy roślinom a także całemu ekosystemowi. Magazyn chemikaliów jest miejscem silnie strzeżonym, by zagwarantować tam dobre warunki. Takie magazyny są także umiejscowione w konkretnych miejscach, a starannie tam, gdzie dostęp do chemikaliów jest utrudniony. O ile chemikalia byłyby dostępne na wyciągnięcie ręki, to istniałby bardzo duże prawdopodobieństwo, że mógłby się odnaleźć ktoś, kto wykorzystałby je w nieodpowiedni sposób stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych. W celu zminimalizowania ryzyka takiej sytuacji należy głównie ze starannością pilnować magazynów chemicznych. Magazyn gazów musi być zwłaszcza strzeżony, dlatego że w magazynie takim istnieje ryzyko wybuchu, co może skutkować wręcz katastrofą ekologiczną. W magazynach instaluje się specjalne systemy zabezpieczeń, które mają za zadanie uniemożliwiać dostęp do wewnątrz osobom nieuprawnionym. Stosowane są specjalne mechanizmy zamykania, oraz monitoring, który na bieżąco testuje wszystkie wyjścia i wejścia do magazynu oraz na całym terenie takiego obiektu. Magazyn materiałów niebezpiecznych jest też dozorowany przy użyciu ochroniarzy, który 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu chronią tego miejsca i legitymują osoby, które chciałyby się zdobyć na teren magazynu. Wszystkie zasady obowiązujące w takim obiekcie są ściśle określone i głównie ustanowione prawem. Administrator magazynu musi stosować wszystkie zalecenia prawne w celu ograniczenia niebezpieczeństwa dla ludzi i dla całego środowiska. Poprawne obchodzenie się z substancjami chemicznymi jest niezbędne dla zagwarantowania ochrony.

Sprawdź tutaj: magazyn chemiczny.