Czyszczenie kostki brukowej

Mycie kostki brukowej

Poziom życia w naszym kraju diametralnie wzrósł od jakiegoś czasu i znacznie poprawiła się również przestrzeń, jaka nas otacza. W końcu dorównujemy innym europejskim miastom, które są nowoczesne i czyste. Niestety w przestrzeniach publicznych ogromnym problemem jest codzienne użytkowanie, które tak czy owak, doprowadza do zabrudzenia.

Czyszczenie kostki brukowej w znaczącej liczbie sytuacji jest jednym z podstawowych obowiązków, jakie czekają samorządy miast w związku z koniecznością oczyszczania przestrzeni miejskich. Mówiąc o czyszczeniu kostki mamy na myśli nie tylko i wyłącznie jej sprzątanie ze śmieci pozostawionych przez ludzi czy zamiatanie z piachu. Pomimo tego, iż podłoże pod kostkę brukową jest bardzo z dokładnością organizowane, z biegiem czasu przerasta chwastami. Chwasty mają do siebie, że są w stanie rosnąć w każdych warunkach, wręcz w tych najmniej korzystnych, na całkowitym piachu i bez wody. Czyszczenie kostki brukowej to więc w wielkiej mierze usuwanie chwastów z fug między poszczególnymi elementami kostki. Na nieszczęście im dane miejsce jest bardziej wilgotne i im więcej roślinności jest w pobliżu, tym takie zadanie należy wykonywać częściej. W jednym miejscu wystarczy wyczyścić kostkę raz na dwa lub trzy lata, ale są również takie lokalizacje, gdzie kostka wymaga czyszczenia co roku. Zwykle czyszczenie kostki brukowej wykonuje się w szczycie sezonu, wtedy, kiedy wszystkie chwasty są już spore, niemniej jednak jeszcze nie pylą i nie rozsiewają swoich nasion. To najlepszy sposób na ograniczenie populacji chwastów. Zwykle po takim czyszczeniu wykorzystuje się także specjalistyczne preparaty typu Roundup, które mają za zadanie zmarnować wszystkie nasiona a także kłącza chwastów i uniemożliwić im dalsze przerastanie kostki. Dla kostki ogromnym zagrożeniem są również korzenie krzewów i drzew, gdyż takie korzenie mogą wypychać kostkę. Czyszczenie kostki brukowej najczęściej polega więc także na usuwaniu korzeni drzew i rozłogów. Im większe są korzenie, tym większe zagrożenie z ich strony. O ile czyści się kostkę systematycznie, to ten problem nie występuje.
Warto zobaczyć: mycie kostki brukowej warszawa.